Akleja Förlag

 

HIMLENS FÄSTE
Dikter av Lars Löfgren. Målningar av Gao Xingjian.

Första och andra upplagan är slutsålda.

TEATERLADAN - Resonans - Lars Löfgren berättar

Andra upplagan, andra tryckningen är slutsåld.Tredje upplagan är slutsåld.

DET VAR DANS BORT I VÄGEN

Talbok. Lars Löfgren läser dikter av Gustaf Fröding. 23 dikter samt ett samtal med Gustaf Fröding (ur Teaterladan). Producerad för Bonniers till Frödingjubileet. Utgiven av Bonnier Audio. Kan köpas i bokhandeln eller beställas hos Bonnier Audio, www.bonnieraudio.se

Det var dans bort i vägen innehåller följande dikter: Gitarr och dragharmonika, Vallarelåt, En hög visa, I ungdomen, Vackert väder, Bergslagstroll, Det var dans bort i vägen, Nils Uttermansräggla, Tre kärringer i en backe, Ä du mä på dä?, Gå på dompen, Skogsrån, Våran prost, Elin i Hagen, Stôlligheta i vâla, Äktenskapsfrågan, Jan Ersa och Per Persa, I valet och kvalet, E fin vise, Ur Anabasis, Hans Högvördighet Biskopen i Växjö, Si drömmaren kommer där, Strövtåg i hembygden.

Omslaget är Thor Fagerkvists målning Dansen och Karin Broos porträtt av den unge Fröding. Musikvinjett av LilleBror Söderlundh och inspelningen är gjord i Soundic studio i Ekshärad.

HERODOTOS HISTORIA

Översättning från det grekiska originalet av Leif Gustafsson.
Cicero kallade Herodotos historieskrivningens fader. Herodotos föddes 484 f. Kr och fanns i kretsen runt Perikles i Aten. Hans resor i den då kända världen gav underlag för hans författarskap. Han var grek men persisk undersåte de trettio första åren av sitt liv och avsikten med hans berömda verk Historia var att skildrar den persiska invasionen av Grekland.
Leif Gustafssons översättning är en viktig händelse i en tid då många av de grundläggande klassiska verken sällan längre översätts från grundtexten utan hellre utges i äldre översättningar som i sin tur kommit till oss via tyska eller engelska översättningar. Leif Gustafsson läste en tysk, en engelsk och en svensk översättning, den svenska i två bearbetningar, och insåg att åtskilligt var felaktigt, annat utelämnat eller tveksamt. Då beslöt han sig för att göra en ny översättning av Herodotos verk, som nu utges på Akleja förlag.

För beställning av boken ber vi er ta kontakt direkt med Leif Gustafsson på www.herodotoshistoria.blogspot.com

BERÄTTELSER FRÅN EKSHÄRAD

Talbok. Ekshärad är en gammal kulturbygd vid Klarälven i hjärtat av Värmland, där bågskytten siktade på tjädertuppen och fann en hel kyrka bortglömd sedan digerdödens dagar. Vinden spelar i löven på de traditionella järnkorsen formade som livsträd. Bygdens drastiska humor blandas med de blå bergens vemod i Lars Löfgrens Berättelser från Ekshärad till originalmusik på nyckelharpa av Håkan Hjerdt. Författaren läser själv. Speltid 3 timmar.

Berättelser från Ekshärad utkom först som ljudkassetter på Bonnier Audio 2002 men är slutsåld sedan länge. CD-upplagan 2012 är också slutsåld.

FÅR JAG LÄMNA NÅGRA BLOMMOR

Talbok. Lars Löfgren läser dikter av Nils Ferlin.
Slutsåld.

Till förstasidan